Η KSOUND είναι εταιρεία που ασχολείται με οτιδήποτε έχει σχέση με τον ήχο και τον φωτισμό, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε οικιακό.

Ιδρύθηκε το 1991 και συνεργάζεται με τα γνωστότερα Disco Bars & Halls διασκέδασης, καθώς επίσης και με δημόσιους φορείς, Δήμους, κρατικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς φορείς, κοινότητες  κ.λ.π.


Η KSOUND είναι στελεχωμένη με το πλέον άρτιο και εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ζητηθεί.